00841292832828

   

Sales.vtxnk@gmail.com

   

15th Floor, Discovery Complex, Building, no.302 Cau Giay St., Cau Giay Dist., Hanoi City, Vietnam

TIMELESS VALUE 

Viet Trung Import - Export and Trading Joint Stock Company is proud of its expertise, we always find a common sense with our partners, ensuring the harmony of the interests of the parties. Friendly spirit, equality to grow together. Absolutely adhere to the principle of constantly improving service quality.

Located at Ha Noi City, Viet Nam, Viet Trung is the integrated global source for the supply, process, transport and competitively distribute commodities around the world.  

Diversified import and export products | Fullpackage service

KẾT NỐI ĐỐI TÁC

KẾT NỐI ĐỐI TÁC

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

MỞ RỘNG KINH DOANH

MỞ RỘNG KINH DOANH

Dịch vụ Ủy thác XNK


Giao nhận hàng hóa quốc tế

Giao nhận hàng hóa quốc tế


Tư vấn xuất nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu trọn gói tất cả các mặt hàng với chi phí và giá thành cạnh tranh.

Cơ hội xuất nhập khẩu chưa bao giờ dễ dàng đến thế

Cơ hội xuất nhập khẩu chưa bao giờ dễ dàng đến thế


Câu Hỏi Của Bạn

Gửi câu hỏi
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và thương mại Việt Trung xin kính chào Quý khách hàng
 
 
Thiết kế website